Penaja Utama Makmal Informasi

Nuffnang

Penaja

Wednesday, July 26, 2017

Definisi / Maksud Wang Tak Dituntut (WTD)Ramai yang tertanya-tanya apakah itu Wang Tak Dituntut (WTD). Berikut merupakan definisi/maksud Wang Tak Dituntut:

 1. Wang yang kena dibayar di sisi undang-undang kepada empunya tetapi tidak dibayar dalam satu tempoh masa tidak kurang dari satu (1) tahun.

  Contoh dibawah kategori ini ialah:
  •  gaji, upahan, bonus, komisen dan wang lain yang kena dibayar kepada kakitangan;
  •  dividen;
  •  keuntungan yang diisytiharkan untuk dibahagikan;
  •  tuntutan insurans yang telah diluluskan untuk bayaran;
  •  draf bank, cashier's order, dan dokumen lain yang mempunyai fungsi yang serupa di mana tempoh sah lakunya telah luput;
  •  simpanan tetap (tanpa arahan pembaharuan automatik) yang telah matang;
  •  cagaran dan deposit apabila tujuan wang itu dikutip telah tercapai.
  •  Pemiutang pelbagai atau penghutang pelbagai berbaki kredit.
 2. Wang dalam kredit sesuatu akaun yang telah tidak dikendalikan oleh empunya dengan apa cara sekalipun dalam satu tempoh masa tidak kurang dari tujuh (7) tahun.

  Contoh dibawah kategori ini ialah:
  •  akaun simpanan;
  •  akaun semasa;
  •  Simpanan tetap (yang mempunyai arahan pembaharuan automatik).
 3. Wang dalam kredit sesuatu akaun dagangan yang telah tidak dikendalikan melalui apa-apa urusniaga dalam satu tempoh masa tidak kurang dari dua tahun.
  •  akaun pemiutang dagangan
  •  akaun penghutang dagangan berbaki kredit
Cara semak dan tuntut Wang Tak Dituntut (WTD) klik DI SINI

*Sumber Laman Web Jabatan Akauntan Negara Malaysia.


No comments:

Post a Comment

Penaja